Vil ikke samarbeide om helsebygg før felles brannstasjon utredes