Skal avgjøre hvilke deler av frivillighetens hus som skal rives og bevares

foto