Vedtok millioner til å sprenge ut ny næringspark

foto