Kanskje kommer staten med tilbud om å kjøpe hele gårder

Kanskje vil Forsvarsbygg og staten tilby å kjøpe hele gårdseiendommer som del av støyoppgjøret, ikke bare boligene på gårdstun og tomtene under husene, men også jorder og driftsbygninger. Illustrasjonsbilde av jorder nord for Ørland flystasjon. Foto: Jakob Ellingsen