Har sendt disse tre navneforslagene for nyskolen til språksjekk

foto