Det er misnøye fra opposisjonen med kontrollutvalgsleder Jens Maseng (Ap), som har ledet fram til ønske om nyvalg av kontrollutvalg.

Ville beholde Maseng

Onsdag ble det avholdt et møte hvor gruppelederne i de ulike partiene i itillegg til rådmann, ordfører og varaordfører deltok. Opposisjonen, det vil si Ap og SV, stilte med forslag om å fortsatt beholde Maseng som leder. Dermed endte samlingen uten at navn til et nytt kontrollutvalg kom på bordet.

Under samlingen torsdag ettermiddag var det Høyres Hilde-Kristin Sandvik Nordaas som, på vegne av partiene som sitter i posisjon, fremmet forslag i denne saken.

­- Vi foreslår forholdstallsvalg på nytt kontrollutvalg. Samtidig ønsker vi å forandre ordlyden i regelverket til at kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer fra og med neste periode, mot fem som det er i dag. Ut nåværende periode foreslår vi at antall medlemmer blir satt til tre, sa Nordaas som viste til at dette var innenfor retningslinjene i kommuneloven.

Vil vurdere krav om lovlighetskontroll

Da det kom til avstemming slo ordfører Tom Myrvold (H) punktene sammen til kun én votering.

Dette fikk Knut Ring (Ap) til å reagere.

- Det burde vært stemt over de ulike punktene i denne saken. Den kan godt være dette er etter boka, men det er langt fra vanlig framgangsmåte. Vi vil vurdere om å vi vil kreve lovlighetskontroll av dette i ettertid, framholdt Ring som flere ganger understreket at de ikke så noen grunn til at nytt kontrollutvalg som velges.

- Jeg har en mistanke om at det kan være vikarierende motiv som ligger til grunn, og at kontrollutvalget har gjort den jobben det er satt til å gjøre, uttalte Ring.

Linda Grande ny leder

Det ble 19 stemmer for Høyres framsatte forslag.  Seks stemte imot: Ap og SV.

Da det kom til forslag til nytt kontrollutvalg gjorde Knut Ring det klart at de ikke ville fremme noen navneforslag.

Framsatt forslag på tre nye faste medlemmer fra Hilde-Kristin Sandvik Nordaas, omfattet Linda Grande (Sp) som ny leder, Hans Kristian Norset (H) som ny nestleder og Bjørnar Fossmo Nesholen (Sp) som tredje medlem av utvalget.

Opposisjonen avsto fra å stemme. Forslaget ble med det vedtatt med 19 stemmer.

Ordfører Tom Myrvold (H) og Knut Ring (Ap), sistenevnte på talerstolen, under torsdagens møte. Foto: Terje Dybvik
Under samlingen torsdag ettermiddag var det Høyres Hilde-Kristin Sandvik Nordaas som, på vegne av partiene som sitter i posisjon, fremmet forslag i saken. Foto: Terje Dybvik