Det ble heller ikke skiltet slik det var foreslått på kartskissen. Der var det tegnet inn skilting helt fra der tomta til Blålysbygget starter, og fram til Sundsmyrveien, om lag 100 meter.

Skiltingen som ble satt opp gjaldt bare om lag ti meter. Fra Sundsmyrveien og til parkeringsplassen for Blålysbygget.

Det betyr likevel at brannmenn som kommer hjemmefra ikke kan kjøre opp Sundsmyrveien og inn på brannstasjonen, men må kjøre via rundkjøringen. Dette anslår de til vil ta ett og et halvt minutt ekstra. Noe som kan være avgjørende når det haster.

- Ingen problemer

Stasjonsmester TBRT i Rissa, Sverre Anders Hafeld, sa til Fosna-Folket da vi skrev om forslaget til skilting med «Gjennomkjøring forbudt» - skilt, at brannvesenet ikke føler at det er noen problemer med at det er gjennomkjøring for alle ved Blålysbygget.

Underskilt

Ivar Asbjørn Fallmyr ved teknisk etat i Rissa sa at det vil komme et underskilt på skiltet som ble satt opp.

- Det vil bli lov for brann- og ambulansemannskaper å kjøre igjennom. Men, skiltet må bestilles så det vil ta litt tid før det kommer, opplyste han.

Privat vei

Sundsmyrveien er en privat vei, men når byggefeltet Maleneaunet blir utbygd regner Fallmyr med at det blir en endring på det.

- Jeg antar at veien da blir kommunal, og at det da blir annerledes skilting i Badstuveien.

De nye skiltene fikk imidlertid ikke stå lenge. Dagen etter at de ble satt opp var de fjernet.

- Løses raskt

- Dere var raske til å få opp skilt, men nå er de fjernet igjen. Hva har skjedd?

- Det ble problemer for utrykningsmannskapet, forklarer Ivar Asbjørn Fallmyr denne gangen.

- Brannmenn sier de må kjøre rundt og det tar for lang tid. Men, dette skal vi løse raskt. Vi skal sjekke med vegvesenet hvordan vi kan skilte slik at brannmannskapene kan kjøre gjennom med sine privatbiler når de skal på utrykning, sier Ivar Asbjørn Fallmyr.