Ifølge Wikipedia ble denne dagen etablert allerede i 1988. Det skjedde ved at billedkunstneren Arne Bendik Sjur sammen med psykologene Bjørn Skar Ødegaard og Bjørn Blumenthal oppnevnte seg selv til Mannskomiteen -88. Markeringen av dagen er lagt til 7. oktober, så den som måtte ha planer om å gå i tog for denne saken har god tid til å forberede seg.

Nå tror jeg ikke det blir stort med markering her i Fosen, eller andre steder i landet for den saks skyld. For Mannedagen har ikke bidratt til like store ansamlinger av kamplystne som Kvinnedagen 8. mars har gjort opp gjennom tida.

Jeg har mer tro på at vi kunne slått sammen disse to dagene, da engasjerte på både kvinne - og manns-

sida har det samme målet: å være et naturlig samlingspunkt for alle som ønsker å kjempe mot etablerte forestillinger om kjønn. Rent tidsmessig skulle det bety månedsskiftet juni/juli. Da møtes vi på halvveien. På denne nye dagen kunne alle "troppene" ha samlet seg - uansett kjønn. I stedet for å skrike til hverandre om all urettferdighet, så kunne man forsøke å snakke med hverandre. Det ville ha vært langt mer løsningsorientert.