Bjugn har i 50 år hatt flest kommunestyrerepresentanter i Fosen med sine 29 medlemmer. Kommunen har i dag omlag 4700 innbyggere. Til sammenligning har Rissa cirka 6300 innbyggere med et kommunestyre på 23 representanter.

Saken skal opp i kommunestyret tirsdag 22. oktober.

En spørrerunde i de andre kommunene på Fosen i Sør-Trøndelag, viser følgende:

Osen - 15 medlemmer - 1000 innbyggere (endret fra 17 til 15 fra 2007)

Roan - 17 medlemmer - 990 innbyggere

Åfjord - 21 medlemmer - 3250 innbyggere

Ørland - 25 medlemmer - 5150 innbyggere

Rissa - 23 medlemmer - 6600 innbyggere

Rådmannen skriver i saksframlegget at han lenge har ønsket en reduksjon i antall medlemmer i kommunestyret av mange grunner,  ikke minst at det må være politiske saker for medlemmene å ta fatt iinnenfor et stadig mindre handlingsrom for lokalpolitikerne: "Her snakker vi om demokratifunksjonen med store bokstaver herunder hvor mange stemmer et parti trenger for å bli representert i kommunestyret. Dernest er det en kostnad med driften av kommunestyret, ikke minst innkalling av vararepresentanter til møtene. Det er sjelden vi har møte og alle valgte representanter møter. Mange har forfall og det gjelder alle partiene. Det er på tide at kommunestyret reformerer seg selv. Det har skjedd mye i Bjugn kommune på 50 år, spesielt de 10 siste årene med en ganske omfattende delegasjon for å gi kundene/brukerne mye raskere saksbehandling og svar(administrative vedtak innenfor delegert ramme)."

Rådmann Tor Langvold skriver i sin oppsummering at "en med bakgrunn i et politisk ønske om en vurdering av medlemstallet i Bjugn kommunestyre, men han at en reduksjon av medlemstallet med 10 representanter vil ivareta demokratiets funksjon i Bjugn kommune fra neste på en god og tilfredsstillende måte hvis det ikke blir en frivillig kommunesammenslåing som vil gjøre denne sakens innhold overflødig. Per i dag er sakens innhold meget viktig. Beslutningen må tas senest 17. desember i kommunestyret om endring av kommunestyrets medlemstall fra høsten 2015."

Ordførerens innstilling:

Medlemstallet i Bjugn kommunestyre fastsettes til 21 fra neste valgperiode(2015 - 2019).