Oktober blir en viktig periode for dette prosjektet. Når stortingsvalget er avgjort skal man begynne å forberede en rådgivende folkeavstemning og partiene skal få klargjort en rekke viktige punkter som skal gjøre det mer oversiktlig for befolkningen. Det vil også være muligheter for et nytt folkemøte. Avstemningen vil bli avholdt 14 februar 2014 og da får befolkningen i Bjugn og Ørland en mulighet til å vise om de ønsker en sammenslåing. Resultatet vil bli tatt inn i kommunestyrene kort tid etterpå og det er her valget må tas. Går man inn for en sammenslåing er man inne i en ny fase. Saken må da inn for kongelig statsråd som skal behandle vedtaket. Deretter går det slag i slag uttover våren i 2015. Her kommer det både frister for levering av listeforslag til representanter for den nye kommunen og et budsjettforslag. Dersom alt dette blir godkjent, og man velger å gå for en sammenslåing, vil den nye kommunen være i gang fra 1 januar 2016.

Rapporten som Telemarkforskning leverte ble gjennomgått på torsdagens møte. Rapporten, og et sammendrag av denne, ligger på hjemmesidene til begge kommunene, i tillegg til en felles nettside. Her har man muligheten til å lese den gratis.

Under spørsmålsrunden på folkemøte kom det frem ulike synspunkt på prosessen. Noen mente det hadde gått for fort fremover og at folk ikke hadde fått tid til å sette seg inn i rapporten før folkemøtet. Svaret de fikk var at rapporten nå ligger ute på nett og man der kan gå inn å lese de 131 sidene. Dermed vil man få god tid til å sette seg inn i saken, få svar på ting man lurer på og komme med sine meninger før saken blir behandlet i oktober. Det kom også en kommentar på at ikke alle har tilgang til egen datamaskin og derfor ikke fikk lest rapporten. Både Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt og Bjugn-ordfører Arnfinn Astad svarte da at det er mulig å få tilgang til denne dersom man henvender seg til kommunene.

Ordførerne var fornøyde med rapporten.

- Det er en balansert og god rapport som gir svar på mange spørsmål, sa Grøntvedt. Dette var også Astad enig i og supplerte med at det var mye god lesning og at det var mange interessante tanker som kom på bakgrunn av rapporten.

I den første kommentaren fra salen ble det stilt spørsmål ved om Ørlandet skulle substituere bjugningene. Grøntvedt påpekte at det blir viktig å fokusere på kommunen som én enhet.

- Vi blir én kommune. Vi kan ikke slå oss sammen og beholde grensa på Ervika. Det blir helt feil, forklarte ordføreren.

Arnfinn Astad fikk også et direkte spørsmål om hvor det eventuelle kommunesenteret vil ligge.

- Det får vi se an i prosessen videre. Vi får diskutere frem og tilbake, det er både plusser og minuser. Folket vil få vite slike ting før avstemningen. Det er noe vi er helt enige om, og noe vi ikke er helt enige om.

Den økonomiske effekten av en sammenslåing ble også diskutert.

- Det kommer klart fram i rapporten at det er små økonomiske effekter, fortalte Grøntvedt.

- Det er ingen store økonomiske fordeler. Man blir imidlertid én organisasjon, noe som kan skape større fleksibilitet og mer effektiv drift. Det er billigere å drive én kommune enn to, fortalte prosjektleder for rapporten, Bent Aslak Branzæg.

Hvilken rolle folkeavstemningen eventuelt vil ha var også viktig for folk.

- Slik jeg ser det vil vi høre på det folket sier. Det blir demokrati uansett hva resultatet av folkeavstemningen beslutter, svarte Astad.

- Hvis 51 prosent viser at de er i mot, ville jeg hatt store problemer med å gå videre med det, svarte Grøntvedt.