– Dette vil kunne redusere tallet på drepte oghardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Endringene dreier seg om å senke innslagspunktet foretablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000.Arbeidet med å få endret retningslinjene for brukt av midtrekkverk har pågått iflere år. Et forslag ble utarbeidet av Vegdirektoratet og sendt på høring imars 2012. Forslaget fikk støtte fra de fleste høringsinstansene.

Om det bygges midtrekkverk etter dagens retningslinjer (ÅDT over 8000) antarman at det fører til en reduksjon i antall drepte og hardt skadde på 35-40 perår.

Er du fornøyd med veiene på Fosen? Si din mening i kommentarfeltet nederst i saken.

Bygges det etter de nye retningslinjene, altså også på veger med ÅDT mellom6000 og 8000, er det anslått at antall drepte og hardt skadde vil reduseres medytterligere 15 per år.– Endret innslagspunkt for midtrekkverk er et effektivt tiltak for å redusereantall møteulykker og er viktig dersom utviklingen med færre drepte og hardtskadde i trafikken skal fortsette, sier samferdselsministeren.

Endringene dreier seg om å senke innslagspunktet foretablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000.