Siden i fjor sommer har Tore Otterstad vært daglig leder for eiendomsselskapet Ankeret Brygge AS. Han er en yngre bror av kraftmeglingsgründeren Bjørnar Otterstad. Broren Bjørnar har kjøpt seg inn i både Ankeret i Lysøysund, Fosen Fjordhotell i Åfjord og Råkvåg Båt- og fritidssenter. Tore Otterstad har cand. mag-grad fra universitetet i Trondheim og har blant annet arbeidet som lærer. Erfaring fra hotell-bransjen fikk han i Trondheim gjennom fire års arbeid ved daværende Hotell Dronningen. Det er Ankeret Brygge som har ansatt folk til å drive etablissementet Ankeret. Ankeret driver utleie av rom og restaurantvirksomhet. Lokalene ligger idyllisk til nede ved havna i Lysøysund. Med andre ord har eiendomsselskapet fungert som driftsselskap.

Turistsesongen Ifølge Otterstad har man prøvd å få i stand en ordning der et selvstendig driftsselskap kun har et leieforhold til Ankeret Brygge AS. Nå vil eiendomsselskapet Ankeret Brygge ta en runde hvor aktuelle driftskandidater skal gjennomgås. I slutten av april begynner høysesongen for utleievirksomheten. Det er allerede booket inn besøkende og snart må det nye driftsalternativet være på plass.