Første halvår økte antall nye stillinger registrert hos NAV med tre prosent sammenlignet med fjoråret. I alt er det nesten 8 500 nye stillinger i fylket så langt i år.

Antall arbeidsledige ved utgangen av juni er 4 213. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken, og er en liten økning fra samme tid i fjor, opplyser NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.

– Selv om det er en kraftig økning i ledighet blant ingeniører, spesielt innenfor oljesektoren, har økningen vi ser i andre deler av landet i mindre grad truffet Sør-Trøndelag. Totalt sett er økningen i ledighet liten og fylket ligger godt under gjennomsnittet for landet. Samtidig ser vi at stillingstilgangen er god og økende sammenlignet med fjoråret. Dette kan bety at næringslivet i Sør-Trøndelag foreløpig ikke er spesielt berørt av nedgangskonjunkturen, og at det er en god optimisme i næringslivet, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag, i en uttalelse.

Økning i stillinger innen helse, pleie og omsorg

– Antallet nye stillinger innen helse, pleie og omsorg økte med 20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, og det er i alt utlyst over 1 800 stillinger i disse yrkene. Også innen undervisning er det en stor økning. Mens det er en viss reduksjon i antall nye jobber innen industrien, er det fem prosent flere stillinger i bygg og anlegg i 2015 sammenlignet med 2014, skriver NAV.

Åfjord og Osen med 1,3 prosent ledighet

I Snillfjord er det fem personer uten arbeid ved utgangen av juni, noe som tilsvarer én prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Åfjord og Osen med en ledighet på 1,3 prosent.

Ved utgangen av juni var 276 helt arbeidsledig i Fosen-kommunene i Sør-Trøndelag. Se oversikten over samtlige kommuner øverst i saken.