138 Luftving ved Ørland hovedflystasjon er utpekt som oppsettende avdeling for det norske styrkebidraget som skal overta vakt- og sikkringsansvaret av den norske leiren i Maymaneh Afghanistan i 2012. Styrken møtte for opptrening på Ørlandet 2 mai.

I neste uke vil publikum kunne se små enheter i spesielle biler (åpne) og personell med våpen, bevege seg og kjøre inn og ut av Ørland hovedflystasjon m/omegn.

- Det stilles strenge krav til utdanning og trening. Det presiseres at dette er en øvelse med viktig trening for personellet som senere skal ut i internasjonale operasjoner, informerer presseoffiser Morten Rosenlund.

Illustrasjonsfoto: ØHF - forside: Terje Dybvik