Sverige er et lavkostland når det gjelder bil, mens nordmenn både har en av de eldste bilparkene i Europa, samtidig som vi bruker langt mer av vårt forbruk på mobilitet enn andre europeere.

- I Norge bruker vi 18 prosent av vårt forbruk på bil og transport, mens gjennomsnittet i Europa er 12 prosent. Forklaringen på dette er høye avgifter, lange avstander, spredt bosetning og klima, sier Bu.

Sverige er et bilproduserende land og det er nok én grunn til at de aldri har hatt avgifter ved kjøp av bil. Engangsavgift finnes ikke i Sverige, mens den i Norge kan komme opp i flere hundre tusen kroner. Eksempelvis kan engangsavgiften på den populære bilen Volkswagen Golf variere mellom 50 000 og 400 000 kroner.

Avgiftene knyttet til bil for øvrig er også på et helt annet nivå i Sverige. Et eksempel er omregistreringsavgiften som betales ved kjøp av bruktbil. I Norge varierer den mellom 1585 og 22 648 kroner, mens det i Sverige koster 50 svenske kroner å registrere en bruktbil.

- Dette betyr at det er langt rimeligere å skaffe seg en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bil i Sverige enn i Norge, sier Christina Bu.

Det er også billigere å bruke bil i Sverige. Bomavgifter er fraværende med unntak av trängselskatt i Stockholm og vegtull ved Øresundsbrua og Svinesund. Drivstoffavgiftene er også lavere. Avgiften på 95 blyfri bensin er 5,50 NOK i Norge og 4,41 NOK i Sverige. Forskjellen på diesel er mindre der avgiften er 4,21 NOK i Norge og 3,82 NOK i Sverige.

- Det er særlig hvordan veiene finansieres som gjør det billigere å bruke bil i Sverige. I Norge stiger antall bomprosjekter år etter år. Siden 2004 har statens inntekter fra bompenger økt med 70 prosent, slår Christina Bu fast.