Rissa kommune melder om mange gode kandidater til begge de nyestillingene.

To personer er nå ansatt.

Finn Yngvar Benestad blir ny oppvekstsjef og Hilde AnhangerKarlsen har fått stillingen som helse- og omsorgssjef.