Schølberg og Dalen fikk sine tre ved St. Olavs hospital: To jenter og en gutt.

Søraas-trillingene

Familien gjestet i forrige måned kommunestyret, og det var i den forbindelse at det i Fosna-Folket ble skrevet at det var 103 år siden det ble født trillinger i Rissa.LES OGSÅ:* Bestemor Duck hadde dette før deg* Det var med denne det hele startet* Fosen-band i gamle dager

Bård Søraas tok turen innom vårt lokalkontor i Rissa med motivet øverst med den trillingfødselen man da tenkte på. Her har vi trillingene Isak, Karen og Berta Sofie på deres dåpsdag i 1911. De ses her sammen med foreldrene Ragna Margrethe Søraas og Johan Arnt Søraas. Paret fikk to barn til: Johan (født i 1913) og Beate (født i 1916). Ragna Margrethe døde i 1919 og Johan Arnt i 1968.

Flerfødsler

Flerfødsler, også kalt multippelt svangerskap, er vanlig hos mange pattedyr - men ikke blant oss mennesker. Derfor blir det også gjerne en del oppmerksomhet rundt dette.

Den vanligste formen for flerfødsel er naturlig nok at to avkom fødes, det vil si tvillinger. Hvis tre avkom fødes kalles det trillinger, videre kalles det firlinger, femlinger, sekslinger og så videre.

Én av 85 fødsler hos mennesket er tvillingfødsler, mens omkring én av 7200 fødsler er trillingfødsler, ifølge Wikipedia. Fødsler med enda flere avkom er enda sjeldnere. Tvillinger kan være eneggede eller toeggede, trillinger kan være enten eneggede, toeggede eller treeggede mens firlinger kan være alt fra en- til fireeggede, og så videre, ifølge samme kilde.

Økt hyppighet

Store Norske Leksikon opplyser om at hyppigheten med flerfødsler har økt de senere årene i forbindelse med bruk av hormonpreparater mot infertilitet. Noen ganger blir det dessuten satt tilbake tre egg i livmoren ved assistert befruktning selv om ett eller to befruktede egg ansees ønskeligere.

Vi kan legge til at på Facebook er det en egen side for trillingforeldre: «Vi som har trillinger». Den gruppa fantes ikke for 103 år siden. Det er garantert!

SØRAAS-TRILLINGENE fra Rissa.
Av andre trillinger i Fosen som har vært omtalt i Fosna-Folket, har vi trillingene Ness i Vanvikan. Fra venstre på bildet har vi Liv, Kari og Åse.