I forbindelse med møtet i Fellesnemnda for Indre Fosen i Leksvik torsdag var ungdomsrådet invitert til å presentere seg. Ungdomsrådene i Rissa og Leksvik har slått seg sammen til Indre Fosen ungdomsråd.

Skole i Vanvikan

- Det er to ting som er viktig for oss, og det er ny videregående skole i Indre Fosen. Og et enstemmig ungdomsråd vil ha den nye skolen i Vanvikan. Det andre vi er opptatt av, er et bedre kollektivtilbud. I dag finnes det ikke noen bussforbindelse mellom Rissa og Leksvik. Det mener vi det bør være, sa Ungdomsrådets leder, Aksel Bakken fra Rissa.

Økonomi

Rissa kommune har satt av 75 000 kroner til ungdomsrådsarbeid, mens Leksvik ikke har noen slik pott.

- Jeg synes Indre Fosen skal bevilge penger til ungdomsrådet, sa Per Kristian Skjærvik, (Rissa Ap).

- Rådmannen i Leksvik har alltid vært raus med ungdomsrådet, og den praksisen håper jeg blir videreført, sa Jon Normann Tviberg, (Leksvik KrF).

- Vi vil følge opp dette med økonomien til ungdomsrådet, sa påtroppende rådmann i Indre Fosen kommune, Vigdis Bolås.

Bør bli høringsorgan

Per Kristian Skjærvik mente ungdomsrådet burde bli høringsorgan for kommunestyret i Indre Fosen.

- Jeg vil at ungdomsrådet skal bli et høringsorgan, og at de får talerett i kommunestyret når det er saker som angår dem. Og jeg mener det er ungdomsrådet skal avgjøre hva det er som angår dem. Dette handler også om rekruttering til politisk arbeid, påpekte Skjærvik.

Rannveig Skansen (Leksvik SV) ba Fellesnemnda om den kunne vurdere en ordning med stemmerett for 16-åringer i den nye kommunen.