I forbindelse med byggingen av nye Åsly skole er det satt ned ei prosjektgruppe som skal se på mulighetene for å bygge et 25-meters svømmebasseng og en basishall i tilknytning til Rissahallen.

1800 kvadratmeter

-Åsly skole er jo tenkt revet og Rissahallen har ikke kapasitet til å ta imot 500 flere elever i tillegg til elevene fra Rissa videregående skole, sier Per Brovold.

Det jobbes derfor med planer om å bygge en basishall der håndballbanen/parkering er i dag, i retning Åsly skole.

-Vi ser på muligheten for å bygge en hall på 1800 kvadratmeter, delvis sammenbygd med Rissahallen, slik at man skal kunne gå tørrskodd mellom de to hallene, sier Brovold.

-Arkitekt Eggan, som tegnet Rissahallen og nye Åsly skole, hjelper oss med tegningene, opplyser Brovold.

Svømmehall

En svømmehall i tilknytning til Rissahallen er tenkt bygd i andre enden av hallen, mot Rissa videregående skole.

I prosjektgruppa som Per Brovold leder sitter også ordfører Ove Vollan og representanter for skole og idrettslag.

Flere interessert

-Vi skal legge fram vårt forslag for styringsgruppa for nye Åsly skole like over nyttår, sier Brovold.

Flere har meldt sin interesse for å komme inn i en ny hall, blant annet Rissa Skytterlag. Planen er at skytterlaget kan disponere andre og tredje etasje, blant annet for å lage en miniatyrskytebane. Andre sportsgrener ønsker seg også inn i den nye hallen.