- Vi har fått dårlige signaler fra våre naboer i øst når det gjelder bevilgingene til vår felles landbruksetat, sa varaordfører Knut Ring (Ap) da han torsdag orienterte om budsjettet for 2015.

Gjør som naboen

- Bjugn vil redusere bevilgningen til landbrukskontoret med 225.000 kroner. Gjør de det, må vi også gå ned, forklarte Ring. Og la til at Ørland egentlig ønsker å gjøre det motsatte.

- Vi ønsker å styrke bevilgningen til landbruksetaten, og sender et sterkt signal til være naboer i øst om dette, avsluttet Ring foran et samlet kommunestyre i Ørland.

Vil bort fra ROBEK-lista

I Bjugn skal formannskapet få rådmannens forslag til budsjett på bordet tidlig i desember. Bjugn-rådmann Tor Langvold sier til fosna-folket.no at man har et klart mål om å legge fram et budsjettforslag som kan bidra til at kommunen kommer seg bort fra ROBEK-lista. Når det gjelder bevilgningen til den felleskommunale landbruksetaten, så vil han imidlertid ikke forskuttere et konkret beløp.

- Den lille landkommunen i vest

- Ørland har vel også behov for innsparinger i budsjettet, men når det gjelder landbruksetaten så er vi lydhøre for innspill fra våre naboer i den lille landkommunen i vest, sier rådmann Langvold med en tone av munterhet i stemmen.