Problemet er at fjellet i bakken har store sprang, forklarte prosjektleder Knut Solberg da han orienterte kommunestyret om framdriften torsdag.

-Det er gjort geotekniske undersøkelser i flere omganger. Nå trengs det en del masseutskiftninger slik at bæreevenen blir god nok. Det må skiftes ut mellom en  og to meter, opplyste han.

Det er håp om byggestart 1. november, en måned etter den opprinnelig planen.