Forrige uke omtalte Fosna-Folket at det var påvist muggsopp i en av forsvarsboligene på Reksterberget ved Brekstad. Områdetillitsvalgt Thomas Olsen i Befalets Fellesorganisasjon viste også til at han hadde mange henvendelser fra ansatte som fant alvorlige feil i forsvarsboliger.

Tilstandsrapport

Ole Anders Spikkerud, eiendomssjef i MO (markedsområde) Trøndelag i Forsvarsbygg, er tydelig på at det skal være trygt å bo i en forsvarsbolig. Hvert femte år skal alle bygg undersøkes, og det utarbeides en tilstandsrapport. Til dette arbeidet har Forsvarsbygg egne tverrfaglige team med ansatte som har kompetanse innen de nødvendige områder. Tilstandsrapportene legges så til grunn når ressursene Forsvarsbygg er tildelt av vedlikeholdsmidler fordeles. Spikkerud er også tydelig at forsvarsboliger som står tomme også skal ha tilsyn.

Eget servicekontor

-Lovpålagte krav og HMS settes i første rekke, så får fargen på tapet og gulvbelegg komme i andre rekke, sier Spikkerud til Fosna-Folket. Han erkjenner at det nok ikke alltid er samsvar mellom boligene som er tilgjengelige og ansattes behov og forventninger, og at det kan oppstå situasjoner mellom hver gang det blir foretatt en tilstandsanalyse av boligene.

-Vi setter pris på tilbakemeldinger, sier Spikkerud og legger til at Forsvarsbygg har opprettet et eget landsdekkende servicekontor og egen hjemmeside som tar imot henvendelser og forenkler oppfølging av disse vedrørende bygningsmassen.

Viktig virkemiddel

I Midt-Norge har Forsvarsbygg totalt 385.000 kvadratmeter bygningsareal som i løpet av en femårsperiode skal gjennomgås for en tilstandsanalyse. I tillegg forvalter organisasjonen 70.000 dekar skyte- og øvingsfelt. Når det gjelder boenheter for forsvarsansatte så er det i dag 160 i Trøndelag. Av disse så er 66 boenheter i Ørland kommune.

-Boliger er et viktig virkemiddel for å få ansatte til Ørland, forklarer Ole Anders Spikkerud.

Salg eller sanering?

Når det gjelder forsvarsboligene i Ørland så sier Spikkerud at det ikke er tatt noen beslutning i forhold til hvilke som eventuelt skal selges eller saneres. Det er heller ikke klart hvor mange boenheter som skal bygges i tilknytning til kampflybasen, ei heller hvor de skal ligge.

Fosen Folkehelse

Før helga etterlyste Folkehelse Fosen svar på en henvendelse de sendte til Forsvarsbygg i slutten av mai. Folkehelse Fosen ønsket blant annet bekreftelse på at det foreligger tilstandsrapport for alle utleieboligene Forsvarsbygg har i Ørland.

-Svaret til Folkehelse Fosen var klart 4. juli, men ble liggende i boksen for utgående post til ferien var over. Denne forsinkelsen beklager jeg, sier Ole Anders Spikkerud.