Innstillingen fra rådmannen er at ferjesambandet mellom Trondheim og Fosen ikke skal flyttes og han begrunner det med at tidsbesparelsen er marginal, samt at det ikke vil føre til mindre trafikk i byen. Dette mener trafikkantforeninga er helt feil og de er forundret over at miljøspørsmål og utvikling av Trondheim får en så negativ vinkling.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!