Av:
  • Ola Bjerkevoll

Tre råkjørere ble fotgjengere

Hindremsflata. Foto: Alexander Killingberg