Har kjøpt rettighetene til å sette opp kritikerrost roman

foto