- Anleggslederen sier han seinest på tirsdag så to voksne karer som sprang rett forbi skiltingen og opp mot toppen. Vi har tatt bort mye vegetasjon for å få så godt sikt som mulig for de som kjører anleggstrafikken. Folk sykler og springer inn i anleggsområdet, rett forbi skiltingen, sier byggeleder Øyvind Brekstad i Ørland kommune.

Ørland kommune bygger nytt høydebasseng for å få større lagringskapasitet for drikkevann.

Sprengingsarbeidet skal foregå ut september og støpingen av selve bassenget starter i august.

Derfor er Lerberen stengt for ferdsel til arbeidet er ferdig i begynnelsen av 2019.

Sprenger

Brekstad sier det i ytterste konsekvens kan være farlig for folk å trosse skiltingen og sperringene for å gå, sykle eller løpe opp på det som nå er anleggsveier opp Lerberen.

- Når vi sprenger varsler vi godt og har folk i område for å se til at det ikke er folk. Det kjøres tungtransport fra sju til sju hver dag. Det er snakk om store masser på bratte vier, sier byggelederen.

- Vi har satt og gjerde og bom for å ivareta sikkerheten, sier han.

Også veien opp selve fjellet utbedres for at den tunge trafikken skal komme seg opp til anleggsområdet der selve høydebassenget bygges. Foto: Jakob Ellingsen

Anleggsområde

Brekstad understreker at ferdselsforbudet og påbud av sikkerhetsutstyr for de som skal jobbe i området gjelder også når bommene er åpnet.

- Store kjøretøy kan spøle om de må starte opp midt i bakken, så bommen står av og til åpen slik at de kommer seg frem. Området er stengt ut januar til neste år, sier han.

- Det gjelder også bakveien der man går opp Storskaret. Vi har skiltet tydelig der også, og håper publikum følger oppslagene, sier Brekstad.