Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen blir arrangert i Trondheim sentrum fra 2. til 4. august, og lokalmatprodusenter fra Fosen er sterkt til stede. I år er de samlet i et felles telt.

Støtte fra regionrådet

Fosen Regionråd har bevilget inntil 200 000 kroner som skal gå til leie av telt og teknisk utstyr i matteltet fosningen skal holde hus i under matfestivalen.

- Med å være samlet håper vi å sette Fosen på kartet som matregion. Det spesielle med Fosen-regionen er at vi kan tilby mat i hele spekteret fra hav til fjell, sier Liv Heide som er koordinator for lokalmatsatsingen i DYRK Fosen.

Fremstår som en matregion

Hun mener lokalmatprodusentene i de ulike Fosen-kommunen har vært for dårlige til å samarbeide. Ved at de nå er samlet i ett telt har de en mulighet til å bli bedre kjent samtidig som Fosen utad fremstår som en matregion. To reiselivsbedrifter deltar også, Ørland Kysthotell og Fosen Fjordhotell, noe Heide mener er positivt.

- Da kan også de gjøre seg kjent med hva som finnes av lokalmat på Fosen, sier hun.

Parallelt med matfestivalen går Bryggerfestivalen av stabelen. Der har Fosen to utstillere, nemlig Reins Kloster og Stokkøy Bryggeri.

Matmanifest

I forbindelse med matfestivalen skal ordfører Steinar Saghaug (H) i Indre Fosen undertegne Trøndersk Matmanifest.

Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet, heter det manifestet som inneholder åtte punkter Indre Fosen kommune skal slutte seg til.

Utstillere fra Fosen

Følgende utstillere deltar på matfestivalen under slagordet «Fristelser fra Fosen»: Reins Kloster, Heggli Urtehage, Romstad Gård, Fosen Fjordhotell, Ørland Kysthotell, Hindrum Gårdsysteri, Norgesskjell, Stokkøy Bryggeri, Stokkøya Sjøsenter, Oldemors, Nordmeland Gårdsmat, Humstad Gård, Skansen ost, Åfjord Lokalmat og Lauvåsen.