- Elg datt på glatta og fikk føttene under bil

foto