Anmelder firma for påstått farlig arbeid. Trønderenergi svarer med påstand om knivtrussel

foto