Inge Schanke på Nes i Bjugn var en av mange som ble hardt rammet under nyttårsorkanen i 1992.

- Det var nifse greier

Foruten en del mindre bygninger på gården ble feid bort, ble ikke minst hele overbygningen på fjøset knust.

- Det var eternittak på fjøset. Det føk inn i veggen på bolighuset og ble sittende fast som hagl. Ja, det var nifse greier, minnes Inge Schanke.

Han har akkurat vært ute og sett over om alt er klart for det varslede ekstremværet Tor, da vi når han for en prat.

- Minnene kommer tilbake når det varsles om uvær igjen. Det skjer helt automatisk. Det var ellers skremmende å se alle som var ute og kjørte for å se seg om, da det sto på som verst i 1992. Det føk livsfarlige bygningsdeler i lufta, så det var et under at det gikk bra.

Sendt til slakt

35 ungdyr sto i fjøset til Schanke i 1992, okser og kviger.

– De ble alle sendt til slakt.

– Og så måtte alt bygges opp igjen…

– Jeg var raskt ute med å få landet et forsikringsoppgjør. Det gjorde at vi snart fikk bygd opp igjen og var tilbake i drift samme høst med ny buskap, sier Inge Schanke.

Lama

I dag driver Inge Schanke og kona Marianne Sundnes Schanke med lama.

– Jeg håper og krysser fingrene for at både de og vi står han av når «Tor» setter inn, smiler Schanke.

Hang etter en arm

3. januar 1992 skrev Fosna-Folket blant annet følgende i forbindelse med at Schankes gård ble et offer for uværet:

«... Det var ved middagstider første nyttårsdag at ei ekstra kraftig vindrosse slo inn over gården til Inge Schanke. På få sekunder ble den over 300 kvadratmeter store låven fra 1971, feid vekk, og bare fjøsbygningen i betong sto tilbake. Verken dyr eller mennesker kom til skade. Men det var nære på både for Inge og Else Schanke som oppholdt seg ved driftsbygningen bare noen minutter tidligere.

– Jeg hang etter en arm oppe på låveveggen for å forsøke å reparere en skade vinden hadde påført bygningen, forteller Inge Schanke ...»

I dag driver Inge Schanke og kona Marianne Sundnes Schanke med lama. Arkivbilde. Foto: Karen Lervik Stai