Lørdag 7. juli ble det funnet et garn ved Skauga bru i Indre Fosen.

- Det er ikke tillatt å sette garn i elv. Konsekvensen er bøter med gjemmel i forskrift om fiske av anadrom laksefisk i vassdrag, sier fungerende lensmann ved Fosen lensmannsdistrikt, Hallgeir Stjern.

Audun Alseth i Skauga Elveierforening har aldri opplevd noe lignende. Han forteller at de er skuffet over at noen velger å sette garn i elva.

- Vi lever med strenge regler som vi har prøvd å opprettholde, så skjer dette, sier Alseth opprørt.

Elveierforeningen hadde to oppsynsmenn som ble sendt for å fjerne garnet, med tillatelse fra politiet og Statens naturoppsyn.

Politiet tar over

Han forklarer at de har brukt rundt 750 000 kroner til restaurering av elva, slik at laksen skal få best mulig levekår. Derfor er det nå veldig ødeleggende at noen velger å legge ut garn.

- Garnet fanger masse laks og er ulovlig i laksedrag. Vi trenger en bærekraftig stamme av laks, bedyrer Alseth.

Tidligere har de opplevd å få garnskadet fisk, som har ført til mistanke. Den gang meldte elveierforeninga inn det til Statens naturoppsyn. Denne gangen er det annerledes og nå sitter de med fysisk bevis på garnet.

- Dette gjør at vi framover blir nødt til å øke trykket på oppsyn, slår Alseth fast.

Mandag 9. juli ble saken anmeldt til politiet som nå tar over. De vil gjerne ha tips i saken.

- I utgangspunktet positivt

Sigurd Einum, professor ved institutt for biologi på NTNU og ekspert på laksefiske har heller aldri hørt om noe lignende. Han mener det er svært uheldig for laksebestanden.

- Det har blitt god regulering de siste årene, og det er i de aller færreste elvene at det blir tatt ut for mye laks. Dersom det kommer garn, blir det derimot tatt ut alt for mye, mener Einum.

Han forteller at nå som det er så lite vannføring i elvene, blir det også veldig lett å fange laks med garn i elva. Heldigvis hører dette sjeldenhetene til. Einum mener at regulert laksefiske i utgangspunktet har en positiv effekt for bestanden.

- Den regulerte fiskinga er en fin oppsynsmåte og fører til at folk følger med på hva som skjer, noe som også er et av argumentene for å ha laksefiske i det hele tatt, poengterer han.

- Et grovt overtramp

Laksefiske fører til økt interesse om laksebestanden og økt oppmerksomhet rundt denne problematikken, noe Einum mener er viktig. Men å bruke garn i elva synes han er direkte horribelt.

- Dette er et i overkant grovt overtramp og mye verre enn å sette ut garn i sjøen, avslutter Einum.