De ønsker derfor å presisere hva vedtaket faktisk sier.

- Vedtaket er ganske tydelig, mener Knut Ola Vang.

- Vi ønsker at døra står på gløtt, men vi vil at innbyggerne skal være med å bestemme, og vi ønsker muligheten til å stille krav til myndighetene, påpeker Per Kristian Skjærvik.

- Uansvarlig å si nei

Knut Ola Vang sier bru og lik arbeidsgiveravgift er viktige saker for næringslivet i Indre Fosen.

- Vi opplever at å si tvert nei er uansvarlig. Spesielt på vegne av næringslivet. Det lokale næringslivet er motoren i utviklingen av lokalsamfunnet. Da er det spesielt viktig å holde døra på gløtt dersom det kommer endringer som vil forandre rammebetingelsene betydelig.

- Vi ønsker å bruke tid til å diskutere, og finne gode løsninger. Indre Fosen trenger tid til å lande alle prosessene i respekt for alle. Vi skal bli etablert som en kommune og levere gode tjenester til innbyggerne av Indre Fosen. Samtidig kan vi ikke si at det skal være løsningen for all framtid, sier Anne Berit Sæther.

Hovedpunkter i vedtaket

De tre Ap-politikerne påpeker at forslagets hovedpunkter var:

- at man er imot bruk av tvang i reformen

- at Fosen må fredes slik at Indre Fosen kommune får tid til å fullføre sammenslåingen på en god måte

- og, før man eventuelt vurderer en utredning av én kommune på Fosen må man vite hvilken arbeidsgiveravgift den nye kommunen får, hvordan lokaldemokratiet skal organiseres, og det må legges til rette for bygging av bru over Trondheims- og Stjørnfjorden.

En slik utredning må også romme tid til å involvere innbyggerne, ansatte, tillitsvalgte og næringsliv for å få en god prosess, påpeker de tre Ap-politikerne.

Bru over Trondheimsfjorden og en arbeidsgiveravgift som harmonerer med resten av Fosen er så viktige brikker for å kunne bidra til velferd for kommunenes innbyggere at det og ikke holde døren åpen for en diskusjon rundt dette gjennom etablering av én kommune på Fosen er uansvarlig mener Arbeiderpartiet.

- Grundig prosess

Knut Ola Vang vil også påpeke at Indre Fosen Ap har gjort en så grundig prosess som det var mulig å få til med den tiden som var til rådighet, i denne saken. Partiet inviterte til åpent møte, fikk representanter fra fylkesmannen hit, og hadde medlemsmøte.

- Et overveldende flertall blant medlemmene var enige i utformingen vi leverte som forslag. Noen få mente vi burde si ja til én Fosen-kommune med en gang, opplyser Vang.

- Ingen pisk

Per Kristian Skjærvik påpeker at Ap-representantene sto fritt til å stemme etter egen overbevisning i kommunestyret.

- Det ble antydet både fra talerstolen i kommunestyret, og i sosiale medier, at det ble brukt partipisk i denne saken. Det synes jeg er utidig. Jeg har sittet i kommunestyret siden 80-tallet. Én gang ble pisken brukt på meg. Der og da bestemte jeg meg for at det var siste gangen noen ikke skulle få stemme ut fra egen overbevisning, avslutter Per Kristian Skjærvik.

Vedtaket

Slik lyder vedtaket fremmet av Arbeiderpartiet, som ble vedtatt i begge kommunestyrene i Indre Fosen 11. mai:

«Leksvik/Rissa kommune ønsker i likhet med et enstemmig Fosen Regionråd at det ikke blir gjennomført tvangssammenslåinger på Fosen nå.

En tvangssammenslåing som resulterer i en fire-kommunersløsning vil sementere kommunestrukturen på Fosen i mange år fremover.

Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss.

Vi må få bruke nødvendig tid for å involvere innbyggere, ansatte, tillitsvalgte og næringsliv for å få til en god prosess.

I denne prosessen må følgende punkter innfris:

- Det må avklares hvilken arbeidsgiveravgiftssats den nye kommunen får.

- Staten innfrir 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

- Politisk struktur og organisering av lokaldemokratiet i den nye kommunen må konkretiseres.

- Gitt at vi får aksept for en slik prosess, er kommunestyret i Leksvik/Rissa positive til å utrede etableringen av en fremtidig Fosen kommune.»