Hestesportklubben Austerli planlegger bygging av et nytt hestesportsenter ved Elveng i Bjugn kommune. Anlegget skal inneholde ridehall, klubblokale, stallbokser, uteridebane og feltrittbane, og har en anslått kostnad på 12 millioner kroner.

Kan utløse tilskudd

Klubben har vært dialog med både Bjugn og Åfjord kommuner for å se nærmere på mulighetene for å søke status som interkommunalt anlegg. Dersom hestesportsenteret får interkommunal status kan det utløse et tillegg på 30 prosent av ordinært tilskudd, dersom kravene er oppfylt.

Blant kravene er at anlegget er av en viss størrelse og at det er inngått en bindende avtale mellom to eller flere kommuner om investering og drift.

Minst fem prosent

I en slik bindende avtale må det være fastsatt at hver deltakende kommune skyter inn minst fem prosent av anleggets godkjente kostnad i et investeringstilskudd.

Hver deltakende kommune må også skyte inn minst fem prosent av faktiske driftskostnader i årlig driftstilskudd i 20 år, eller at kommunen stiller garanti som dekker minst fem prosent av faktiske årlige driftsunderskudd for anlegget.

Torsdag ble forespørselen behandlet av formannskapet i Bjugn. Rådmann Ådne Røkkum presiserte at det i denne omgang var snakk om hvorvidt Bjugn kommune ønsker å søke om interkommunal status – ikke om kommunen ønsker å forplikte seg økonomisk.

Skeptisk

– Interkommunal status gir større tilskudd fra spillemidler, men forutsetter et kommunalt bidrag i anleggene. Spørsmålet nå er om vi skal gå videre med en interkommunal løsning, sa rådmannen.

Opposisjonsleder Einar Aaland (H) var imidlertid skeptisk til prosjektet.

– Jeg har spurt til rundt, og fått til svar at de fleste av medlemmene i denne klubben har bostedsadresse Oslo. Hvorfor skal vi gi midler til dette prosjektet når det er andre grupperinger her i Bjugn som holder på med det samme. Det blir feil av oss å gi penger til et prosjekt som ikke har rot i kommunen, sa Aaland under møtet.

Ja eller nei

– Dette spørsmålet må vi komme tilbake til i en senere sak. Nå er det snakk om å si ja eller nei til en søknad, ikke andre forpliktelser. Du har nok rett i at det er andre miljøer i Bjugn som driver med det samme, men ingen av dem har gått i dialog med kommunen så langt, svarte ordfører Ogne Undertun (Ap).

Rådmann Ådne Røkkum viste til at klubben Austerli skal være godkjente i Norsk Idrettsforbund.

– Vi har ikke mulighet til å sjekke hvor alle medlemmene deres bor. Jeg må forholde meg til at noen søker, og at vi må svare dem på en ordentlig måte, sa Røkkum.

Uenig

Aaland var ikke overbevist, og fremmet på vegne av Høyre forslag om å sjekke medlemsbakgrunn, og samtidig invitere andre hestesportmiljøer i Bjugn på banen.

– En slik søknad er starten på en forpliktelse. Jeg har liten tro på at folk fra Oslo skal reise hit med hestene sine for å ri. Vi må sjekke ut bakgrunnsinformasjonen før vi tar stilling. Jeg kommer ikke til å stemme for rådmannens innstilling, sa Aaland.

Aaland fikk imidlertid liten støtte fra resten av formannskapet, som gikk for rådmannens innstilling om å si ja.

– Godt initiativ

– Jeg stiller spørsmål ved realismen i et slikt prosjekt, men vi kan godt si ja til en søknad, sa Laila Veie (Sp).

– Jeg synes dette er et veldig godt initiativ, sa Anne Toril Rødsjø (Ap).

Også ordfører Ogne Undertun (Ap) stemte for en søknad.

– Realiteten er at det ikke finnes ridehaller i verken Bjugn eller Ørland som har de kvalitetene som gjør at man kan drive seriøst med ridning. Nå har vi en klubb som har hatt kontakt med oss og ønsker interkommunal status. Jeg synes vi skal si ja til dette, men det betyr ikke nødvendigvis at vi sier ja ved neste korsvei, sa ordføreren og oppfordret samtidig andre lag og foreninger til å ta kontakt dersom de har lignende planer de ønsker å realisere i Bjugn.

– Stemmer ikke

Rolf Holmen i klubben Austerli sier til Fosna-Folket at medlemsmassen deres i all hovedsak består av fosninger.

– Det stemmer ikke at flesteparten av medlemmene er bosatt i Oslo, sier Holmen.

Han mener hestesportsenteret vil kunne bety mye for Elveng.

– Det er et tilbud som vil bety bygdeutvikling på sitt beste. Fra vårt ståsted i dag er det absolutt realistisk å gjennomføre dette, særlig dersom vi oppnår interkommunal status, sier Holmen og viser til at Åfjord kommune også ga dem positivt svar.