Arealet vest for Fosen videregående skole er solgt til Botngård Park AS for to millioner kroner. Fylkestinget i Trøndelag godkjente salget onsdag forrige uke.

Framforhandlet ny pris

Området vest for skolen har siden 2014 vært regulert til boligformål, inkludert deler av arealet som inntil nylig tilhørte Trøndelag fylkeskommune. I mars i år mottok fylkeskommunen nemlig forespørsel om salg av dette arealet, til 810.000 kroner. Dette mente fylkesrådmannen var for lavt, og framforhandlet ny pris på to millioner kroner.

Ifølge fylkesrådmannen er det tilstrekkelig areal for eventuelle fremtidige utvidelser av skolen i nord og sør på tomten både på kort og lang sikt.

Skal bygge leiligheter

Det er Botngård Park AS, som driver med utvikling og salg av eiendom, som har kjøpt arealet. Største aksjonær i selskapet er boligbyggerlaget TOBB og Systembygg AS.

– Vi hadde behov for dette som et tilleggsareal. Vi skal bygge 45 leiligheter og 18 rekkehus i området, og er foreløpig godt i gang med både planleggingsfasen og reguleringsfasen, sier styreleder i Botngård Park AS, Torkil Reidar Iversen.

De har et mål om salgstart til sommeren.