- Kadaveret lukter litt mer i dag og ble dermed sannsynligvis tatt nesten samtidig, sier Rømma og sikter til kadaveret som ble funnet mandag 13. august, om lag 100 meter bortenfor.

Mønsteret på skadene er helt like som gårsdagens kadaver, ifølge Rømma. Dermed mener han det er stor sannsynlig for at funnet av kadaver blir vurdert likt som det forrige, nemlig "antatt sikkert" tatt av bjørn.

- Sauen hadde bitemerker på nesen, brystet er spist opp og det er bitemerker på juret, sier han.

Fant mulige hårprøver

Han har nå vært i kontakt med SNOs regionansvarlige for rovdyr i Sør-Trøndelag, Frode Aalbu om videre prosedyre. I samråd med Aalbu besluttet Rømma å bli en stund ved kadaveret for å lete etter mulige hårprøver for DNA-analyse.

- Jeg fant hår og sendte bilde av dem til Aalbu. Han mente det lignet veldig på dekkhår fra bjørn, sier Rømma.

Videre pakket han hårene i en konvolutt som nå vil bli sendt inn til testing.

Begge kadaver som er blitt funnet i området er på inngjerdet innmark. Dessuten er de i motsetning til de fleste andre kadaver som følge av bjørneangrep, nokså nær bebyggelse.

- De har ligget i et skogholt på inngjerdet innmark. Dette er rundt 300-400 meter unna husene på gården som eier innmarka, sier Rømma.

- Ikke overrasket

I likhet med ordfører i Åfjord Vibeke Stjern (Ap) er heller ikke varaordfører Jon Husdal (Sp) overrasket over at sau nå trolig er tatt av bjørn i kommunen. Han mener omfanget av bjørn er større enn hva man hører om.

- Det er flere bjørner på Fosen enn forvaltningen vil innrømme. Det er sporadisk sett bjørn her gjennom flere år. Jeg er ikke overrasket i det hele tatt over at det nå blir tatt sau i Åfjord, sier Husdal.

Staten og Miljødirektoratet som er satt til å forvalte rovdyrene, må ta saken på alvor og ta ut bjørnen, ifølge Husdal. Han mener det blir feil at kommunen og beitenæringen tillegges mye ansvar i den pågående situasjonen.