Ifølge tall fra Trøndelag fylkeskommune har fire av seks kommuner på Fosen opplevd vekst i folketallet fra 2010 og fram til 2018.

Bjugn vokser mest

Veksten er desidert størst i Bjugn, der befolkningstallet har økt med 6,9 prosent de siste åtte årene. Kystkommunen hadde per 1. januar i år 4864 innbyggere.

– Bjugn kommune har over tid både investert for å skape bolyst, og forsøkt å legge til rette for næring. Det er gledelig å se at vi har hatt solid vekst i både folketall og sysselsetting. Det sannsynliggjør også videre vekst, og det er naturlig å tenke at vi skal fortsette å utvikle infrastruktur og det offentlige tjenestetilbudet i et område mennesker å bo og drive næring. Vi har kjent til disse realitetene en god stund, og synes det er kjekt at det blir lagt merke til, sier ordfører Ogne Undertun (Ap) om utviklinga.

Negative tall i nord

Dernest følger Ørland, som ifølge tallene har hatt en vekst på 4,5 prosent siden 2010. Ørland hadde 5351 innbyggere per 1. januar i år. Befolkningsutviklingen er også positiv i Åfjord og Indre Fosen, med en vekst på henholdsvis 1,8 og 1,2 prosent. Åfjord hadde i januar i år 3277 innbyggere, mens Indre Fosen hadde 10 090 innbyggere.

Osen og Roan har fått færre innbyggere siden 2010, viser tallene. For Osen har befolkningstallet sunket med 6,4 prosent, og tilsvarende tall for Roan er 4,6 prosent. De to kommunene hadde henholdsvis 967 og 953 innbyggere i januar i år.

Vekst i by og kyst

Trøndelag fylke som helhet har hatt en befolkningsvekst på 8,7 prosent siden 2010, som er noe svakere enn landssnittet på 9 prosent.

Befolkningsveksten er størst i Trondheim og omlandskommunene, men også en del kystkommuner utpeker seg positivt.

Frøya har eksempelvis hatt en befolkningsvekst på 15 prosent siden 2010, og tilsvarende tall for Hitra er 9,2 prosent.