Et av forholdene han ble domfelt for fant sted ved et forsamlingshus i Bjugn. Der slo han en annen ungdom i ansiktet med knyttet hånd. Handlingen var uprovosert. Den andre domfellelsen gjelder at han i et bursdagsselskap tok kvelertak på en annen mann og slengte ham i gulvet slik at han slo hodet kraftig. Også denne handlingen var uprovosert. For disse voldstilfellene dømmes gjerningsmannen til 60 timer samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 120 dager.

Aktor nådde ikke fram med påstand om fengsel i seks måneder. Forsvareren ba om frifinnelse, subsidiært at tiltalte skulle anses på mildeste måte. Mannen er tidligere straffet.

I fødselsdagselskapet et sted på Ørlandet oppsto etter hvert kaotiske forhold med betydelig inntak av alkohol og flere økter med slåssing. Mens bursdagen fortsatt forløp i rolige former ville den senere tiltalte tjueåringen bidra til munter stemning. Han fant en vaskestaur og danset med den i stua. Han svingte seg og stauren mot en sofa der en annen gjest satt. Den dansende forklarte i retten at han spurte spøkefullt: «Har du prøvd`n?» eller noe lignende. Den andre gjesten kom da med noen frekke kommentarer. Tiltalte tok tak i mannen som angivelig uttrykte fornærmelser og slengte ham i gulvet. Noen grep tak i tiltalte og dro ham unna. Mannen som ble kastet overende har forklart at han husker absolutt ingen ting fra han ankom selskapet fram til han våknet neste dag med blått øye og smerter i nakke og skulder. Han mente at han hadde fått hjernerystelse. I retten kunne han ikke redegjøre for hendelsesforløpet. Ingen av de mange vitnene i selskapet hørte ordvekslingen mellom de to som støtte sammen. Men flere så at tiltalte tok halsgrep på den andre mens de lå på gulvet. Ifølge vitner skal tiltalte ha ristet den andre mannen og dunket hodet hans mot gulvet. Et annet vitne grep raskt inn og stoppet volden. Retten mener at de påstått frekke kommentarene ikke rettferdiggjorde bruk av vold. Tiltalte ble domfelt for denne legemsfornærmelsen.

I retten forklarte tiltalte at han ble bedt om å forlate festen. I gangen mener han at han ble han holdt fast av flere. Han ble kalt blant annet idiot. En mann kom til og slo ham i ansiktet to-tre ganger med knyttneven. Tiltalte fikk kutt i panna og blødde. Han fortalte at mannen som slo er en «slåsser» som banket tiltaltes far for noen år siden. Tiltalte var livredd og så ingen annen utvei enn å forsvare seg. Han skallet til «slåsseren» som stupte i gulvet. Tiltalte ble sluppet løs, løp avsted og søkte tilflukt hos en slektning. Tiltaltes far grep også inn i tumultene og kastet en av kamphanene «litt veggimellom». Vitneforklaringene er nokså sprikende, slik at retten måtte gjøre et nennsomt utvalg av hvem man skulle tro på i kaoset.

Retten konkluderer med at tiltalte på tidspunktet for kamphandlinger i entrèen var i en nødvergesituasjon. Han ble derfor frifunnet for denne delen av tiltalen.