Derfor er det ekstra viktig å sjekke rentebetingelsene, mener økonomieksperter.

– Kundenes innskudd er en viktig kapitalkilde for bankene. Når folk sparer får vi også mer penger å låne ut, sier Monica Kristoffersen, leder for privatmarkedet i Storebrand.

Hun bekrefter at bankene nå er særlig aktive for å tiltrekke seg sparekapital. Markedsføringen har vært intens de siste ukene, samtidig som alle venter på at kredittmarkedet skal begynne å fungere mer normalt igjen.

Men nå roper økonomirådgivere varsku, og mener det er ekstra viktig å vurdere floraen av sparetilbud med kritiske øyne.

– Rentereklamen forteller bare halve sannheten. Så ivrige som bankene er nå, er det ekstra viktig å sjekke vilkårene og lese det som står med liten skrift, sier redaktør Carsten O. Five i Kommentar.no.

Lurt å sjekke

Uttaksbegrensninger er blant de forholdene han mener det er lurt å sjekke. Det samme gjelder hvor ofte renten avregnes og legges til sparekapitalen.

– Noen banker foretar slik kapitalisering fire ganger i året. Da får kundene rentes rente. Andre banker gjør det bare én gang årlig. Det gir i praksis lavere effektiv rente, sier Five.

Et av tilbudene som i følge reklamen gir høyest renter for tiden, har en beskjeden rente på 0,9 prosent hvis innestående på konto er lavere enn 100 000 kroner. Den som leser vilkårene nøye, oppdager at ett eneste uttak betyr at renten settes ned til dette nivået for hele måneden, uansett sparebeløp

– Dette er etter min mening et helt urimelig vilkår, som i tillegg gjør det vanskeligere å sammenligne med andre sparetilbud, sier Five.

Spør om særvilkår

Han synes heller ikke man skal være redd for å kontakte banken og be om særvilkår hvis man har sparebeløp på flere hundre tusen kroner.

– Nordmenn har masse penger stående på høyrentekontoer som absolutt ikke forsvarer navnet sitt. Ikke minst gjelder det eldre mennesker, som setter pengene i banken fordi det er trygt, sier Five.

Interessen for banksparing har økt kraftig gjennom finanskrisen. En undersøkelse foretatt av Makrosikt for Storebrand før årsskiftet, viste at nær halvparten av de spurte mener at plassering på høyrentekonto er den smarteste spareformen.

– Høsten 2006 svarte bare 11 prosent det samme. Troen på banksparing er mer enn firedoblet på drøyt to år, mens troen på de fleste andre spareformer er redusert, sier Monica Kristoffersen.

Storebrand lanserte nylig bankspareproduktet Rentegaranti, som garanterer at renten skal være innen topp tre blant landets ti største banker. Over 1500 kunder har allerede opprettet en slik konto.