Innen da vil kundene i FosenKrafts konsesjonsområde ha målere som selv rapporterer om forbruket ditt.Ifølge prosjektleder Stian Tyskø er den største fordelen for kundene at de slipper å tenke på dette selv.-Prisene på strøm varierer og det viktig at målerne blir avlest til rett tidspunkt, sier Tore Nilsen. Han er daglig leder i FosenKraft. Som en kundegruppe som kan ha nytte av dette nevner han eiere av fritidsboliger. Flere av dem bruker hytta i den varme årstiden, mens strømprisene er på det laveste. Atter andre kunder glemmer å levere inn måleresultatene sine. Da blir beløpet stipulert. I noen tilfeller har det ført til store overraskelser for kundene hvis det stipulerte beløp er satt for lavt. Å få ut regninger med riktige beløp er en vesentlig grunn til at det innføres automatiske avmålinger.

Beregne forbrukIfølge Tyskø kan kunden med det nye systemet selv gå inn på Internett og få ut de siste målingene av forbruket sitt. Ifølge kunderådgiver Geir Svendsen åpner de nye målerne for at man på sikt kan ta ut måleverdier fra time til time. Når systemet blir mer modent, kan man innføre forskjellige strømtariffer på forskjellige tider av døgnet. Strømforbruket er statistisk sett høyest rundt dagsrevytid. Kan man styre kundenes forbruk til andre tider av døgnet, åpner det for en bedre utnyttelse av kapasiteten i strømnettet. Kundene kan spare penger ved for eksempel å la varmtvannsberederen varme opp vannet om natta.Nilsen sier automatisk målerlesing har den fordelen at det krever mindre arbeid både av kunde og strømleverandør. Tyskø mener det nye systemet åpner for at de kan lage mer oversiktlig statistikk over forbruket.

Tidlig uteFosenKraft er ikke først i landet med automatmålere, men de er blant de første i Midt-Norge. Bare Malvik har vært tidligere ute. Svendsen mener at teknologien har blitt bedre siden de første automatiske målerne kom på markedet. De nyeste har blant annet mulighet til å overvåke spenningen. E-verkene er blitt pålagt å legge inn automatisk varsling på alle nye nettstasjoner. Systemet har også mulighet for automatisk innrapportering av jordfeil. Måleresultatene sendes med radiosignaler og samles opp i en konsentrator.Hver måler har en elektronisk identitet. Tyskø har fått spørsmål fra bekymrede personer som lurer på om målerne gir fra seg farlig stråling, men han sier de ikke stråler mer enn et radioapparat.Siden det er rundt sju tusen målere som skal inn i løpet av et år, har FosenKraft satt bort jobben med å installere til Eltel Networks. Montørselskapet tar seg av kundekontakten og installatørene tar selv kontakt med kundene når installasjonen skal gjøres. Tyskø gjør oppmerksom på at den automatiske måling først tar til når hele systemet er på plass. Inntil da må de huske å levere inn målinger som før. -Kundene får melding om når den automatiske målingen begynner, sier Tyskø.