Mattilsynets blåskjellvarsel gir ukentlig råd om hvor man kan, og hvor man ikke bør plukke og spise skjell.

Etter prøver tatt 30. juli, sier Mattilsynet at man kan spise skjell tatt i Åfjord.

Generelle råd

Skjell spiser alger som de filtrerer ut av sjøvannet som strømmer rundt dem. Det er disse algene som har med seg ulike bakterier eller giftstoffer vi ikke vil få i oss.

Mattilsynets generelle råd er at om man ønsker å plukke skjell, så bør man gjøre det så nært målepunktene deres som mulig ettersom floraen i sjøen kan variere fra sted til sted.

Dermed er rådet å plukke skjell så nært Askerholmen som mulig, om man ønsker å spise blåskjell på Fosen de nærmeste dagene.

Resten av Fosen

I sommer tar Mattilsynet prøver to steder på Fosen.

I Botn i Rissa i Indre Fosen kommune er verdiene av e.coli tarm-bakterier over Mattilsynets faregrense, og etaten advarer derfor mot å spise skjell fra dette området.

Andre skjell

Blåskjellvarselet gjelder også for andre skjell man plukker i fjæra, som kamskjell.

Blåskjellvarselet gjelder for skjell man selv plukker i fjære og sjø. Skjell som dyrkes og selges i butikker er kontrollert av Mattilsynet, opplyser de på sine nettsider.

«Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.» heter det på nettsiden for blåskjellvarselet.

Mattilsynets skjellråd varer frem til 10. august.