– Vi har gjort en grundig jobb med snøskuterløypa

foto