- Vi har hatt en formidabel utvikling de siste årene, sier daglig leder Kristoffer Fjeldvær.

- Stabilisere

Stadsbygdbedriften, som er en del av det svenske Itab-konsernet, hadde i 2014 en omsetning på 163 millioner kroner. Allerede i 2016 var omsetningen økt til 218 millioner.

- Vi hadde ingen stor vekst i 2017 (4 mill., red.anm.), men det var heller ikke meningen. Vi vokste så mye frem til da. Deretter har det handlet om å stabilisere seg rundt 220 millioner kroner i omsetning. Vi ville se at vi klarte å sikre den omsetningen, for å kalle det det. Når vi vokser så mye som vi har gjort, må vi også sørge for å dra med oss organisasjonen. Så skal vi fortsatt levere kvalitet til kundene. Det gjorde vi i 2017.

- Hvordan er marginene?

- Det skulle vært bedre, men det er bestandig sånn. Vi ligger på en 8-10 prosent. Vi bør ligge på 10, men i fjor ble det nærmere 8, svarer Fjeldvær.

Erstatter pensjonister

Itab på Stadsbygd produserer butikkinnredning og utstyr til dagligvare og faghandel.

- Vi leverer til de største kjedene innen både dagligvare og faghandel i landet. Det som produseres på Stadsbygda, leveres i hovedsak til norske kunder som er etablert i Norden, forklarer Fjeldvær.

Itab på Stadsbygda har per i dag 105 ansatte og er den klart største arbeidsplassen i bygda. Det blir neppe noen ytterligere vekst i antall ansatte i 2018.

- Men vi har en fem ansatte som går av med pensjon. Målet er å erstatte dem.

Daglig leder Kristoffer Fjeldvær i Itab. Foto: Arkiv

Nye kunder

Fjeldvær forklarer omsetningsveksten de siste årene slik:

- Kundene våre har vokst. De har ekspandert og satset. I tillegg har vi fått en del nye større kunder, opplyser han.

Fjeldvær påpeker at det er viktig at organisasjonen henger med på veksten.

- Så er det også en grense for hva vi klarer å produsere. Vi produserer etter ordre, og enkelte måneder klarer vi ikke å produsere mer enn vi gjør, mens vi andre måneder har kapasitet til å produsere mer, forklarer Fjeldvær.

Han legger til at det er vanskelig og noe risikofylt å produsere på lager, selv om dette blir gjort i større grad enn før. Gode kalkyler og innsikt i kundenes forventede fremtidsbehov er da god hjelp, sier Fjeldvær som påpeker at det er et søsterselskap i Oslo som har den direkte kontakten med kundene.

Lange planer

Itab-lederen mener utsiktene også er gode for 2018.

- Det ser bra ut. Vi har en bra markedsandel innen dagligvare og faghandel i Norge. Vi må opprettholde de kundene vi har. Så er vi avhengig av aktiviteten til kundene. Det ser relativt bra ut for 2018, sier han.

Fjeldvær forteller at Itab har som mål å øke omsetningen fra 222 millioner i 2017 til 230 millioner i 2018. Samtidig jobber bedriften med et lengre fremtidsperspektiv.

- Vi prøver å se fire-fem år frem i kula. Hvor skal vi på lang sikt? Det kan bli snakk om større investeringer, ikke bare i maskiner, men på bygg. Dette må vi selvfølgelig se i sammenheng med gevinsten.

- Hvorfor er det fremdeles lønnsomt å produsere butikkinnredning på Stadsbygda?

- Det handler om at vi er fleksible og løsningsorienterte opp imot kundene. Vi har korte bestillingstider, og vi klarer å hive oss rundt og løse ting på kort tid. Det er styrken vår. Så har vi en løsningsorientert arbeidsstokk. Jeg tror ikke vi hadde hatt en like fleksibel og stabil arbeidsstokk om vi hadde ligget ved en storby. Samtidig er det en ekstrakostnad med at vi ligger der vi er. Frakten foregår i stor grad over ferja. Råvarene må fraktes til Stadsbygda, og produktene fraktes over ferja ut igjen.

- Nå ser det ikke ut som det blir noe ny tunnel mellom Stadsbygd og Vemundstad. Hvor avgjørende er det med ny vei for Itab?

- Styreformannen vår hadde nettopp et innlegg i ordet fritt i Fosna-Folket. Det er klart det er viktig for oss å få stabil vei, men jeg vil ikke påstå at det er avgjørende for bedriften. Vi har tross alt eksistert i 20 år med den veien vi har. Men det er klart at en fremtidsrettet vei går uansett langs sjøen. Da snakker jeg både som samfunnsengasjert person og som daglig leder i Itab. Ny vei er imidlertid ikke avgjørende for Itabs eksistens, svarer Fjeldvær.

Les mer: Fortsetter veksten.