- Vi vil velge et navn som kan være mest mulig samlende

foto