Disse 13 personene er valgt inn i menighetsrådet

foto