Faktisk et forsøk på å finne tallene bak påstandene om vindkraft

foto