Må betale 1000 kroner per koronatest av arbeidstakere fra «røde» land. Klager på faktura fra kommunen