Fire skjenkesteder fikk kontrollører på besøk. Slik ble resultatet

foto