- Brevet fra forsvarsministeren ble skrevet lenge før det ble sendt. Fredag i forrige uke vedtok Ørland kommune en revidert plan, som skal ut på høring. Det er nå enighet mellom kommunen og Forsvarsbygg, sier hun.

Aarbergsbotten oppfatter det derfor ikke som aktuelt at staten overtar reguleringsplanarbeidet.

- Forslaget om statlig plan var tenkt gjennomført hvis det ikke ble enighet mellom partene. Vi har tatt ut ting, som kommunen ikke hadde adgang til å legge inn, fra planen som ble vedtatt 6. juni, sier Høyre-politikeren.