DET HAR skjedd mange uykker med rein i veibanen i Austdalen. Foto: Kim Roger Asphaug Foto forside: Torfinn Hansen