– Konkurstallene ligger nå på et så høyt nivå at vi må helt tilbake til slutten av 2003 for å finne tilsvarende tall, sier direktør Gabor Molnar i analyse- og kredittopplysningsselskapet Experian.

Både i desember i fjor og i januar i år var det over 400 konkurser, det dobbelte av en normalmåned de siste årene.

En fersk analyse Experian har utarbeidet av innrapporterte konkurser i januar, viser at det kun er Finnmark, Troms og Vestfold som ikke startet det nye året med flere konkurser enn i fjor.

Dårligst ut kommer Vest-Agder, Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane. Men også i fylker som Akershus, Oslo, Hordaland og Rogaland er det klart flere konkurser.

Ikke butikk-krise

– Mye kan tyde på at en rimelig god julehandel har gjort at mange butikker har klart seg, i hvert fall foreløpig. Det har ikke kommet et rush av butikkonkurser på nyåret, slik mange har spådd, sier Molnar.

For i varehandelen var det 96 konkurser i januar, sammenlignet med 95 i januar i fjor.

Verre går det med hotell- og restaurantbransjen, som hadde en økning på 71 prosent, fra 17 til 29 konkurser.

Problemene fortsetter med økt styrke for bygg og anlegg, som hadde 81 konkurser, mot 47 på samme tid i fjor.

Eiendom ned

– Verst stilt er eiendomsbransjen. Innen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet var det 108 konkurser i januar, mot 41 i januar i fjor, sier direktøren i Experian.

Det var svært mange NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) og enkeltpersonforetak som gikk konkurs i januar, sammenlignet med andre selskapsformer. NUF omfatter mange ulike foretak, fra store konserner til småselskaper med én ansatt.

Mer i vente

Gabor Molnar regner med at tallet på konkurser ikke har nådd toppen.

– Finanskrisen rammer nå mange bransjer over store deler av landet. Nyhetsbildet preges jo også av dårlige nyheter fra næringslivet. Det skaper i sin tur usikkerhet og ringvirkninger for andre, som underleverandører og kunder, sier Experian-direktøren.

Han tror merkbare rentekutt kan bedre situasjonen, slik at investeringslysten øker og bankene blir mer villige til å gi lån.